İŞLETME FAKÜLTESİ

İşletme

 

Duyurular

Güncel duyuru bulunmamaktadır.

 

 

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 5
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 29
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 221 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BA 250 Yönetim Bilimi 3 0 3 6
BA 260 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
MATH 280 Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 6
BA 302 İşlemler Yönetimi 3 0 3 6
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
LAW 300 İşletme Hukuku 3 0 3 5
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 320 Tüketici Davranışları 3 0 3 6
BA 350 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ITF 311 İşletme Finansmanı 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 6
SFL 301 İkinci Yabancı Diller V 2 2 3 4
Toplam : 32
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 311 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 6
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 4
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ITF 312 Finansal Yönetim 3 0 3 6
SFL 302 İkinci Yabancı Diller VI 2 2 3 4
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 360 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
SFL 401 İkinci Yabancı Diller VII 2 2 3 4
ST 200 Staj I 0 0 0 2
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 402 İşletme Politikası 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 6
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 6
SFL 402 İkinci Yabancı Diller VIII 2 2 3 4
ST 300 Staj II 0 0 0 2
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 216 Pazarlama Yönetimi 3 0 3 5
BA 230 Pazarlama İletişimi 3 0 3 5
BA 313 Perakendeciliğe Giriş 3 0 3 4
BA 315 Yaratıcılık ve İnnovasyon 3 0 3 6
BA 316 Liderlik ve Yönetişim 3 0 3 6
BA 318 İşletme Etiği 3 0 3 6
BA 319 Müzakere ve Karar Verme Süreci 3 0 3 6
BA 324 Marka Yönetimi 3 0 3 6
BA 325 İleri Karar Verme Süreci 3 0 3 6
BA 370 Pazarlama Araştırması 3 0 3 4
BA 380 Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 6
BA 400 Proje Yönetimi 3 0 3 6
BA 406 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 6
BA 409 Yönetimsel ve Örgütsel Gelişim 3 0 3 6
BA 410 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 6
BA 411 Üretim Planlaması ve Stok Kontrolu 3 0 3 6
BA 421 İşletmeler İçin Tahmin Yöntemleri 3 0 3 7
BA 430 Muhasebe Denetimi 3 0 3 6
BA 432 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 6
BA 443 İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri 3 0 3 6
BA 451 İşletme için Uygulama Atölyesi I 0 2 1 2
POOL 002 - GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CHEM 100 Genel Kimya 2 2 3 6
FE 250 Analitik Kimya 3 2 4 5
FE 260 Organik Kimya 2 2 3 5
HM 102 Sağlık ve Toplum: Epidemioloji 3 0 3 6
HM 103 Doğa Biliminin Temelleri 3 0 3 6
HM 480 Sağlık ve Yaşam 3 0 3 6
HM 490 Çevre Sağlığı 3 0 3 6
MBBF 100 Bilim Felsefesi 3 0 3 4
PHUE 201 Doğa Bilimi 3 0 3 4
PHYS 100 Genel Fizik I: Mekanik ve Termodinamik 2 2 3 6
PSY 101 Psikolojiye Giriş I 3 0 3 6
PSY 102 Psikolojiye Giriş II 3 0 3 6
PSY 106 İnsan Davranışının Biyofizyolojik Temelleri 3 0 3 6
POOL 004 - GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CLM 200 Türk Mutfak Kültürü 3 0 3 6
ETI 101 Karşılaştırmalı Dil ve Kültür Çalışmaları 3 0 3 6
ETI 108 Eleştirel Okuma 3 0 3 6
ETI 120 Dil ve Toplum 3 0 3 6
HUM 101 Uygarlık Tarihi I 3 0 3 6
HUM 102 Uygarlık Tarihi II 3 0 3 6
HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 6
HUM 104 Sosyal Bilimin İlkeleri II 3 0 3 6
PSIR 206 Etik ve Politika: Modern Siyasi Düşünce 3 0 3 6
PSIR 207 Siyaset Bilimine Giriş 3 0 3 6
PSIR 210 Dünya Siyasetinde Güncel Konular 0 0 0 0
PSIR 220 Çağdaş Dünya Tarihi 3 0 3 5
PSY 203 Sosyal Psikoloji I 3 0 3 4
PSY 212 Sosyal Psikoloji II 3 0 3 4
SOC 101 Sosyolojiye Giriş I 3 0 3 6
SOC 102 Sosyolojiye Giriş II 3 0 3 6
SOC 105 Temel Felsefe 3 0 3 6
SOC 150 Toplumsal Sorunlar 3 0 3 6
SOC 435 Gündelik Yaşam ve Sosyoloji 3 0 3 6
POOL 005 - GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CDM 101 Sesler, Görüntüler, Kültürler I 2 2 3 6
CDM 102 Sesler, Görüntüler, Kültürler II 2 2 3 6
CDM 211 Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema I 3 0 3 4
CDM 212 Film Semineri: Gölgede Kalan Sinema II 3 0 3 4
ETI 100 Edebiyatta Temel Kavramlar 3 0 3 6
FA 220 Müzik ve Edebiyat 3 0 3 6
FA 240 Müziğin Başyapıtları 3 0 3 6
FA 250 Müzikte Dönemler Besteciler 3 0 3 6
FA 270 Geç 20.yy Film Müzikleri ve Bestecileri 3 0 3 6
FA 421 Filmlerde Giysiler 2 2 3 4
IAED 340 Evrensel Tasarım 3 0 3 4
IAED 403 Ekolojik ve Biyo-iklimsel Tasarım 3 0 3 4
MCS 104 İletişim, Edebiyat ve Felsefe 3 0 3 5
MCS 305 Türk Sineması 3 0 3 4
MCS 370 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 3 0 3 4
MCS 390 Sosyal Medya 3 0 3 4
MCS 445 Çağdaş Dünya Sineması 3 0 3 4
MCS 464 Fotoğrafta Güncel Tartışmalar ve Uygulamalar 3 0 3 4
MMC 401 Popüler Kültür 3 0 3 5
PRA 360 Kültürlerarası İletişim 3 0 3 4
VCD 207 Temel Fotoğrafçılık 2 2 3 6
VCD 302 Görsel Kültür Analizi 3 0 3 4
POOL 006 - GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
CLM 102 Beslenme İlkeleri ve Menü Planlama 3 0 3 6
ECON 330 On kosul Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ECON 444 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi 3 0 3 6
ECON 488 Yoksulluk ve Eşitsizlik 0 0 3 5
HM 205 İlaç ve Toplum 3 0 3 6
HM 350 Halk Sağlığı 3 0 3 6
PD 316 Sürdürülebilirlik için Tasarım 3 0 3 4
PSIR 445 İnsan Hakları Siyaseti 3 0 3 4
POOL 007 - GED - İnovasyon ve Girişimcilik
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 448 Uygulamalı Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi 4 2 4 6
ECON 322 On kosul Teknoloji İktisadı 3 0 3 4
ID 300 Yenilikçi Tasarım Stratejileri 2 2 3 4
Diğer Notlar

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

-İşletme Bölümü öğretim planlarında 11 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için 7 adet bölüm içi, 4 adet üniversite seçmelisi almak zorundadır. 

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir.  İşletme Bölümü planlarında 54 ECTS'lik seçmeli ders öngörülmüştür. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar.Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.  
 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

HABERLER