Sıkça Sorulan Sorular


Genel Bilgiler

İşletme Bölümü mezunları pek çok farklı alanda çalışabilirler. Mezunlarımız özel sektörde sanayi kuruluşları, muhasebe ve denetim şirketleri, bankalar, danışmanlık kuruluşları, sigorta şirketleri, turizm sektörü, perakende sektörü, dış ticaret, reklamcılık, pazarlama ve satış gibi alanların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici pozisyonlarında çalışırlar. 

Bütün bunlara ek olarak, üniversitemizin Embryonix Teknoloji Transfer Ofisi'nden destek alarak kendi işinizi kurabilir ya da akademisyen olmak için eğitiminize üniversitemizin sunduğu lisansüstü programlar ile devam edebilirsiniz.

İşletme Bölümü mezun sayısının yüksek olduğu doğrudur. Ancak, bu durum sadece işletme bölümüne özgü değildir. Ülkemizde genç nüfusun yoğun olması nedeniyle, pek çok bölüm pek çok mezun vermekte ve günümüz şartlarında “iş garantili meslek” kavramı ortadan kalkmaktadır. Ancak, işletme bölümü mezunlarının çalışabileceği alanlar çok geniştir. Mezunlarımız özel sektörde sanayi kuruluşları, muhasebe ve denetim şirketleri, bankalar, danışmanlık kuruluşları, sigorta şirketleri, turizm sektörü, perakende sektörü, dış ticaret, reklamcılık, pazarlama ve satış gibi alanların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde uzman ve yönetici pozisyonlarında çalışabilirler.

Kısaca, kendinizi geliştirdiğiniz sürece iyi bir işletme eğitimi ile çok başarılı bir kariyere sahip olabilirsiniz. 

Öncelikle üniversitemizde eğitim dili İngilizcedir. Bununla beraber birinci sınıftan başlayarak dört dönem boyunca alacağınız zorunlu ikinci yabancı dil dersiniz vardır (Çince, Almanca, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Latince). Birinci ve ikinci sınıfta alacağınız Matematik, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Ekonomi gibi ortak fakülte derslerinin yanı sıra yine birinci sınıftan başlayarak alacağınız İşletme bölümünün özellikli dersleri vardır.

Öğrenim hayatınız boyunca Genel Eğitim Dersleri (GED) ile bilim ve sanat disiplinleri arasındaki keskin olduğu düşünülen sınırları aşarak, bu alanlarla İşletme arasında bağlar kurarak eleştirel düşünme yeteneğinizi daha da geliştireceksiniz.

Kısacası zorunlu derslerinizle işletmenin yönetim, pazarlama, muhasebe ve üretim fonksiyonlarını öğrenirken, bölümiçi seçmeli derslerinizle İşletme'de uzmanlaşmak istediğiniz alana odaklanabilecek; GED ile de disiplinlerarası çalışabileceksiniz.

Dersler ile ilgili daha ayrıntılı içeriklere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Daha önce İngilizce eğitim görmemiş olmanız sorun değildir. İlk sene hazırlık programı okuyarak İngilizce ile ilgili tüm açıklarınızı kapatabilirsiniz. Birinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda alacağınız profesyonel iş yaşantınıza yönelik İngilizce dersleri ile sunum ve konuşma becerilerinizi daha da geliştirebilirsiniz.

Bölümümüz hem temel işletme dersleri olan yönetim, pazarlama gibi sözel, hem de muhasebe, işlemler yönetimi gibi sayısal dersleri içermektedir. İşletme'nin sosyal bilimler alanında bir program olduğundan hareketle, konuları ve uygulamaları itibariyle analitik düşünme becerisi gerektiren ve bunu verilecek derslerle geliştirmeyi hedefleyen bu bölümde öğenciler için bölümdeki dersleri sayısal veya sözel gibi bir ayrıma tabi tutmaları çok gerçekçi değildir. Tüm derslerin hem sayısal hem de sözel yanı bulunmaktadır. Alacağınız zorunlu derslerin yanı sıra ilgi alanınız doğrultusunda sizlere sunulan seçmeli derslerle de ister sayısal ister sözel alanlarda dersler alabilmek olanaklıdır.

Üniversitemizde yerleştirildiği lisans (dört yıllık) programlarını üstün başarı ile yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlamak amacıyla “Çift Ana Dal Programı” uygulanmaktadır. Ayrıca, belli bir alanda uzmanlık kazanmak isteyen başarılı öğrenciler diğer bölümlerde “Yan Dal Programı”na devam etmektedirler.

Çift Anadal programlarının detaylı bilgileri için lütfen tıklayınız.

Yan Dal programlarının detaylı bilgileri için lütfen tıklayınız.

AB ve aday ülkelerde, kültürlerin birbirine yaklaşması ve kaynaşması için ünivertsite öğrencileri için uygulanmakta olan, Erasmus bursları ile değişim öğrencisi olarak bir döneminizi yurtdışında anlaşmalı üniversitelerden birisinde geçirmeniz mümkündür. Tüm bunların yanında bölümümüzün ilgili akademik kadrosu sizlerin kendinizi geliştirmesi adına her türlü yardıma açık olacaktır.

Erasmus anlaşmalarımız ve açılan kontenjanlarla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Üniversitemizin sunmuş olduğu burs olanakları ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Üniversitemizin eğitim dilinin İngilizce olması ve beraberinde eğitiminiz boyunca ikinci yabancı dil (Çince, Almanca, Fransızca, Yunanca, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça, İspanyolca, Latince) öğreniyor olmanız da mezun olduğunuzda sizi birçok kişinin önüne geçirecektir. Yine eğitiminiz boyunca Erasmus ile değişim öğrencisi olarak bir döneminizi yurtdışında anlaşmalı üniversitelerden birisinde geçirmeniz mümkündür. Tüm bunların yanında bölümümüzün ilgili akademik kadrosu sizlerin kendinizi geliştirmesi adına her türlü yardıma açık olacaktır. 

Öncelikle bu bölümü isteyerek tercih etmenizi ve gelmenizi beklenmektedir. Bu şekilde kendinizi geliştirme azminizi öne çıkararak, sizleri ilerisi için aktif bir iş hayatına hazırlayabileceğiz. Eğitim dönemi boyunca hem ders almanızı hem de iş hayatının içerisinde staj yapmanızı beklemekteyiz. Derslerde teorik olarak öğrendiklerinizi sahaya inerek pratikte de görmeniz, gözlemlemeniz ve uygulamanız eğitiminizi daha anlamlı ve renkli kılacaktır. Hayatınızın en genç ve dinamik yıllarını bizimle geçireceğinizin farkındayız ve bu nedenle derslerle birlikte çeşitli projelerde çalışarak, öğrenci kulüplerinde görevler alarak, iletişim yeteneklerinizi geliştirerek, belirli bir denge içerisinde kendinizi hem akademik hem de sosyal yönden geliştirmeniz bizim için çok önemlidir. 

Üniversitemizin yıllık öğretim ücreti ile ilgili güncel bilgilere ulaşmak için lütfen tıklayınız.