TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi


Program Yeterliliklerini görüntülemek için "Program Yeterlilikleri" başlığının altında yer alan sayıların üzerine geliniz.

Ulusal Yeterlilikleri görüntülemek için "Ulusal Yeterlilik Çerçevesi" başlığının altında (gri renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Temel Alan Yeterliliklerini görüntülemek için "Temel Alan" başlığının altında (turuncu renk ile belirtilmiş) yer alan sayıların üzerine geliniz.

Birden fazla Temel Alan ile ilişkilendirilmiş bölümlerde ilgili başlıklardan seçim yapıp o Temel Alana ait ilişkileri görüntüleyebilirsiniz.

Tabloda ilgili renk (gri, turuncu) ile boyanmış kutuların üzerine gelerek Program Yeterlilikleri - Ulusal / Temel Alan Yeterlilik ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
                           3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
                           5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
BilgiAlanında ileri düzeyde bilgilere sahiptirİşletme alanında problem çözmeyi bilmek, analitik ve bütünsel bir bakış açısına sahip olmak ve stratejik düşünmeyi prensip haline getirmek
İşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek ve mevcut bilgilerini yenilemek ve sürekli geliştirmek
BeceriAlana ilişkin bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptirİşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak ve düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak
Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
BeceriKarar, uygulama ve davranışlarında alana ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptirİşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak ve düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak
İşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak ve karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Alana ilişkin konularda araştırma ve çalışma yaparİşletme alanında öğrendiği kavram ve düşünceleri ulusal ve uluslararası boyutta yorumlamak ve karşılaştırmalı ve disiplinler arası analiz yapıp uygulamak
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alırBireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak ve etkin ve verimli çalışmak
Yetkinlik(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)Örgüt/Kurum için amaç ve hedef belirlerİş hayatında kalite ve üretkenlik ilkelerini bilmek ve uygulamak
Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
Yetkinlik(Öğrenme)Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirirİşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek ve mevcut bilgilerini yenilemek ve sürekli geliştirmek
Yetkinlik(Öğrenme)Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterirİşletme alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirmek, yaşam boyu öğrenme yaklaşımını benimsemek ve mevcut bilgilerini yenilemek ve sürekli geliştirmek
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarırİşletme alanında öğrendiklerini firma/kurum bünyesinde analiz etmek, yorumlamak ve düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarmak
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurarBireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak ve etkin ve verimli çalışmak
Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak ve edindiği akademik bilgiyi hem küresel hem de yerel düşünerek uygulamak
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanırBilgisayar programları ve bilişim ve iletişim teknolojilerini işletme alanında etkin bir şekilde kullanmak (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level”)
Yetkinlik(İletişim ve Sosyal)Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurarBir yabancı dili kullanarak işletme alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1)
İkinci bir yabancı dili orta düzeyde kullanabilmek
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgüt/Kurum, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranırİş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek ve işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgütün/Kurumun paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütürLiderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
Bulunduğu bölgenin ekonomisini çok iyi tanımak ve edindiği akademik bilgiyi hem küresel hem de yerel düşünerek uygulamak
Yetkinlik(Alana Özgü)Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptirİnovatif/yaratıcı ve yenilikçi düşünmek ve öğrenilen bilgileri sadece benzer durumlara değil yeni ve alışılmamış ortamlara da uygulamak
Yetkinlik(Alana Özgü)Örgüte/kuruma ilişkin eleştirel düşünürBireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak ve etkin ve verimli çalışmak
Yetkinlik(Alana Özgü)Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptirİş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek ve işletme alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak
Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
2                           
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
6                           
7                           
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
6                           
7                           
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
3                           
4                           
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
4                           
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
6                           
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği
Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Bilgi 1                          1Bilgi
 
Beceri 1                          1Beceri
2                          2
3                           
4                           
5                           
6                           
 
Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme) 1                          1Yetkinlik (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme)
2                          2
3                          3
4                           
5                           
Yetkinlik (Öğrenme) 1                          1Yetkinlik (Öğrenme)
2                          2
3                          3
4                           
Yetkinlik (İletişim ve Sosyal) 1                          1Yetkinlik (İletişim ve Sosyal)
2                          2
3                          3
4                          4
5                          5
6                           
Yetkinlik (Alana Özgü) 1                          1Yetkinlik (Alana Özgü)
2                          2
 
Kategori Temel Alan Yeterliliği Program Yeterliliği