MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ


Mezunlarımız sanayi kuruluşlarında, bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, muhasebe ve denetim şirketleri, sigorta şirketleri, ulaştırma hizmetleri vb. özel sektör kuruluşlarının yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde görev yapabilirler. Banka müfettişliği ve uzmanlığı, serbest mali müşavirlik, pazarlama ve insan kaynakları, üretim planlaması ve stok kontrolü, yönetim bilgi sistemleri, mezunlarımızın çalışabileceği ve yönetici pozisyonlarda görev alabilecekleri diğer alanlardan bazılarıdır.