İşletme Lisans Öğretim Programı Planı - İşletme | İzmir Ekonomi Üniversitesi

Öğretim Programı

Bir dersin detaylı bilgilerini görüntüleyebilmek için (Örn : Amaçlar, Dersin Öğrenme Çıktıları , Ders İçeriği, Değerlendirme ve AKTS İş Yükü vb.) aşağıdaki tablodan ilgili dersin koduna tıklayınız.

1. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 101 Mikroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 101 İngilizcede Akademik Beceriler I 2 2 3 3
HIST 100 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 4 0 4 4
IUE 100 Akademik ve Sosyal Oryantasyon 0 2 1 1
MATH 101 Genel Matematik I 3 0 3 6
POOL 004 GED - Sosyal Bilimler B: İnsan ve Toplum 3 0 3 6
SFL 1013 İkinci Yabancı Diller I 2 2 3 4
Toplam : 30
1. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ECON 102 Makroekonominin İlkeleri 3 0 3 6
ENG 102 İngilizcede Akademik Beceriler II 2 2 3 4
MATH 102 On kosul Genel Matematik II 3 0 3 6
POOL 002 GED - Doğa ve Yaşam Bilimleri 3 0 3 6
SFL 1024 İkinci Yabancı Diller II 2 2 3 4
TURK 100 Türk Dili 4 0 4 4
Toplam : 30
2. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 221 Finansal Muhasebe 3 0 3 5
BA 250 Yönetim Bilimi 3 0 3 6
BA 260 Yönetim ve Organizasyon 3 0 3 5
MATH 280 Olasılık ve İstatistiğe Giriş 2 2 3 6
POOL 007 GED - İnovasyon ve Girişimcilik 3 0 3 4
SFL 201 İkinci Yabancı Diller III 2 2 3 4
Toplam : 30
2. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 201 Pazarlama İlkeleri 3 0 3 6
BA 302 İşlemler Yönetimi 3 0 3 6
ELEC 001 Seçmeli Ders I 3 0 3 5
LAW 300 İşletme Hukuku 3 0 3 5
POOL 006 GED - Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler 3 0 3 4
SFL 202 İkinci Yabancı Diller IV 2 2 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 320 Tüketici Davranışları 3 0 3 6
BA 350 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi 3 0 3 6
ELEC 002 Seçmeli Ders II 3 0 3 4
ELEC 003 Seçmeli Ders III 3 0 3 4
ITF 311 İşletme Finansmanı 3 0 3 6
POOL 005 GED - Sosyal Bilimler C: Sanat ve İletişim 3 0 3 4
Toplam : 30
3. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 311 Yönetim Bilgi Sistemleri 3 0 3 6
ELEC 004 Seçmeli Ders IV 3 0 3 6
ELEC 005 Seçmeli Ders V 3 0 3 4
ELEC 006 Seçmeli Ders VI 3 0 3 4
ENG 310 İngilizce Temel Konuşma Becerileri 3 0 3 4
ITF 312 Finansal Yönetim 3 0 3 6
Toplam : 30
4. Yıl Güz Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 360 İnsan Kaynakları Yönetimi 3 0 3 6
ELEC 007 Seçmeli Ders VII 3 0 3 6
ELEC 008 Seçmeli Ders VIII 3 0 3 6
ELEC 009 Seçmeli Ders IX 3 0 3 6
ENG 410 On kosul Kariyer gelişimi için İngilizce 3 0 3 4
ST 302 Staj (2 hafta) 0 0 0 2
Toplam : 30
4. Yıl Bahar Dönemi
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
BA 402 İşletme Politikası 3 0 3 6
ELEC 010 Seçmeli Ders X 3 0 3 6
ELEC 011 Seçmeli Ders XI 3 0 3 6
ELEC 012 Seçmeli Ders XII 3 0 3 6
ELEC 013 Seçmeli Ders XIII 3 0 3 4
ST 402 Staj (2 hafta) 0 0 0 2
Toplam : 30
Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
ACC 301 Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Temelleri 3 0 3 6
ACC 305 On kosul İleri Muhasebe 3 0 3 6
ACC 307 On kosul Denetim ve Güvence 3 0 3 6
ACC 322 Muhasebeciler için Şirketler Hukuku 3 0 3 4
ACC 341 On kosul Orta Düzey Muhasebe II 3 0 3 8
ACC 400 Adli Muhasebe 3 0 3 6
ACC 401 On kosul Stratejik Yönetim Muhasebesi ve Kontrol 3 0 3 6
ACC 402 On kosul Finansal Tablolar Analizinin Esasları 3 0 3 6
ACC 407 On kosul Vergilendirmede İleri Konular 3 0 3 6
ACC 410 Performans Ölçme Semineri 3 0 3 4
ACC 420 Kurumsal Risk Yönetimi 3 0 3 5
ACC 430 Kurumsal Yönetim Semineri 3 0 3 4
ACC 440 Muhasebe ve Denetim Semineri 3 0 3 4
ACC 444 Finansal Düzenleme ve Denetim 3 0 3 6
ACC 450 İleri Yönetim Muhasebesi 3 0 3 6
ACC 460 Özellikli Sektörler için Muhasebe 3 0 3 4
ACC 482 Muhasebe Etiği Projesi 3 0 3 6
BA 315 Yaratıcılık ve İnnovasyon 3 0 3 6
BA 316 Liderlik ve Yönetişim 3 0 3 6
BA 318 İşletme Etiği 3 0 3 6
BA 319 Müzakere ve Karar Verme Süreci 3 0 3 6
BA 324 Marka Yönetimi 3 0 3 6
BA 325 İleri Karar Verme Süreci 3 0 3 6
BA 327 Vergilendirme ve Muhasebe Uygulamaları 3 0 3 5
BA 330 Örgütsel Davranış 3 0 3 5
BA 340 Girişimcilik Becerileri 3 0 3 4
BA 341 On kosul Orta Düzey Muhasebe I 3 0 3 6
BA 345 İşletmelerde Sosyal İçerme ve Çeşitlilik 3 0 3 5
BA 370 Pazarlama Araştırması 3 0 3 4
BA 380 Uluslararası İşletmecilik 3 0 3 6
BA 400 Proje Yönetimi 3 0 3 6
BA 406 Uluslararası Pazarlama 3 0 3 6
BA 409 Yönetimsel ve Örgütsel Gelişim 3 0 3 6
BA 410 Toplam Kalite Yönetimi 3 0 3 6
BA 411 Üretim Planlaması ve Stok Kontrolu 3 0 3 6
BA 413 Perakende Çevresi 3 0 3 5
BA 414 Perakendeci Müşteri Hizmetlerinin Yönetilmesi 2 2 3 8
BA 430 Muhasebe Denetimi 3 0 3 6
BA 432 Finansal Tablolar Analizi 3 0 3 6
BA 437 Parekendeciler için Stok Kontrolü 3 0 3 5
BA 443 İç Kontrol ve İç Denetimin Temelleri 3 0 3 6
BA 445 Türkiye’de İş Ortamı 3 0 3 6
BA 464 İş Analitiği ve Büyük Veriye Giriş 2 2 3 6
BA 495 Uygulamalı İşletmecilik Becerilerini Geliştirme 1 18 10 18
Kısıtlı Seçmeli Dersler
Kodu Önk. Ders Adı Teori Uyg/Lab Yerel Kredi AKTS
Diğer Notlar

GED Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

İşletme Bölümü öğrencileri mezun olabilmek için 10 adet GED (Genel Eğitim) dersi almakla yükümlüdür.
GED derslerinden; 

  • 1 adeti "Doğa ve Yaşam Bilimleri" alanından,
  • 3 adeti "Matematik ve Bilgisayar Bilimleri" alanından (MATH 101, MATH 102, MATH 280),
  • 2 adeti "Sosyal Bilimler - A" alanından (ECON 101ECON 102),
  • 1 adeti "Sosyal Bilimler - B" alanından, 
  • 1 adeti "Sosyal Bilimler - C" alanından,
  • 1 adeti "Toplumsal Bilinç ve Etik Değerler" alanından,
  • 1 adeti "İnovasyon ve Girişimcilik" alanından alınmalıdır.

Seçmeli Derslerle İlgili Önemli Açıklamalar

- İşletme Bölümü öğretim planlarında 13 adet seçmeli ders bulunmaktadır. Öğrenciler mezun olabilmek için 7 adet bölüm seçmelisi, 6 adet bölüm dışı seçmelisi almak zorundadır. 

Mezun olabilmek için toplamda 240 ECTS'lik ders alınması gerekmektedir. İşletme Bölümü planlarında 54 ECTS'lik seçmeli ders öngörülmüştür. Bölüm öğrencileri toplam 240 ECTS'yi sağlayacak şekilde seçmeli derslerini tamamlamalıdırlar. Aksi halde programdan mezun olabilmek için geçerli koşulları yerine getirmemiş kabul edileceklerdir.  
 

Engeliniz nedeni ile bu dersler için desteğe ihtiyaç duyuyorsanız Engelli Destek Birimi'ne başvurunuz. İletişim; engelsiz@ieu.edu.tr

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.