İşletme Bölümü Hakkında

Günümüzde, hemen herkes firma düzeyinde üretkenliğin artırılmasının, ekonomik sorunların çözümünde belirleyici olduğu görüşünde birleşmektedir. Bu bakış açısı, küresel rekabetin de artması nedeniyle, geleceğin yönetici ve işletmecilerinin profesyonelce bilgilenmiş ve donatılmış girişimci kişiler olmasını gerektirmektedir. Bu nedenle çağdaş bir işletme eğitim programı, ulusal ve uluslararası piyasadaki değişen koşullar dikkate alınarak hazırlanmalı ve ülke ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikte olmalıdır.İzmir Ekonomi Üniversitesi İİBF işletme Bölümü lisans eğitiminin amacı, esnek bir düşünce yapısına sahip ve giderek artan küresel rekabete uyum sağlayabilen öğrenciler yetiştirmektir. Eğitim programımızda, ülkemizde ve özellikle bölgemizde ihtiyaç duyulan küçük ve orta ölçekli işletmeler ile dış ticaret ve finansman konularına ayrı bir önem verilmektedir. Lisans programı, işletmecilik ve sosyal bilimler ile ilgili derslerin yanı sıra, öğrencilerin sayısal yöntemler ve bilgisayar konularında da analitik yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Program seçmeli dersler yoluyla Üretim Yönetimi, Pazarlama, Muhasebe ve Finansman ve Yönetim ve Organizasyon gibi alanlarda yoğunlaşma olanağı vermektedir.

Programın amacı, öğrencileri kamu ve özel sektördeki iş hayatına yönetici, uzman ve araştırmacı olarak hazırlamaktır. Mezunlarımız, sanayi kuruluşları ile hizmet sektöründe; bankacılık, turizm, danışmanlık kuruluşları, denetim şirketleri, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, ulaştırma hizmetleri vb. özel sektör kuruluşlarının yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sanayi ve Ticaret Odaları, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Birimi gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde görevler alabileceklerdir.

İşletme lisans programının diğer bir özelliği, ülkemizdeki belli başlı üniversiteler ile yabancı üniversitelerin ilgili bölümlerinde uygulanmakta olan programlara uyumlu bir yapıda olmasıdır. Bu şekilde programa daha sonraki yüksek lisans ve doktora çalışmaları için uluslararası bir geçerlilik kazandırılmaya çalışılmıştır.

Ayrıca, yerli ve yabancı üniversiteler arası öğrenci ve öğretim üyesi değişimleri ve ortak programlar yürütme olanakları için bir altyapı hazırlanmış olmaktadır. Derslerde öğrencilerin kullandıkları ders kitapları ve ders materyali dünyada en çok kullanılan en son yayınlar olmaktadır. Bu şekilde öğrencilerimiz, yurtdışı Üniversitelerdeki öğrenciler gibi en son yayınları, ders kitaplarını ve gelişmeleri izleme olanağı elde edebilmektedirler.

İşletme Bölümü akademik kadroları deneyimli ve bilimsel açıdan yüksek düzeydeki öğretim üyelerinden oluşmaktadır.

Ayrıca derslerin yürütülmesi sırasında, uzmanlık gerektiren konular için profesyonel yönetici olarak görev yapan üst düzey kamu ve özel kesim çalışanları davet edilerek, öğrencilerin uygulama konusunda pratik bilgiler edinmeleri sağlanamaktadır.

Bu şekilde teori ve uygulama arasında bir denge kurulmak suretiyle öğrencilerin mezuniyet sonrası iş hayatı için daha hazırlıklı ve bilgili olmaları amaçlanmaktadır.